18 Disember 2014

 Khamis, Disember 18, 2014      

Sudah menjadi bahasa umum bahawa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dan yang akan menjadi khalifah di bumi ini. Semua apa yang ada di bumi ini oleh Allah di peruntukkan untuk manusia. Binatang, tumbuh-tumbuhan, air, api, tanah, udara, barang tambang dan lain sebagainya semua untuk memenuhi keperluan manusia selama ada di bumi. Ertinya bahawa Allah di dalam mencipta sesuatu ada maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Baik itu yang masih bersifat rahsia-belum ditemui, mahupun yang sudah didapati dan diciptakan oleh manusia itu sendiri.

Demikian pula Allah di dalam mencipta manusia dilengkapi dengan anggota badan itu pun ada maksud dan tujuannya. Di dalam menciptakan manusia Allah melengkapi dengan dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki dan satu mulut. Tujuannya supaya manusia lebih Banyak Belajar melalui penglihatan (mata) dan pendengaran (telinga) serta lebih Banyak Berusaha dan Berjuang dengan tangan dan kaki-nya. Dan Allah memberikan satu mulut pada manusia agar tidak hanya banyak bicara, mengeluh dan meratapi nasib hidup.

Dari apa yang saya sampaikan diatas tentunya amat sangat sungguh memalukan apabila kita sebagai muslim masih sering mengeluh, meratapi nasib, menghiba, berharap belas kasihan, meminta-minta, mengemis, dan minta gratisan kepada sesama manusia yang lain. Jangan menghina diri, jangan menistakan diri dan jangan merendahkan diri sendiri dengan hal-hal tersebut. Berpantang bagi seorang muslim untuk melakukan hal-hal tersebut.

Angkat derajat kemuliaan dan harga diri dengan bekerja keras, berusaha dan berjuang tanpa menyerah hingga akhir hayat dikandung badan atau sampai ajal menjemput. Disaat seseorang mampu untuk berjaya dan berjaya untuk meraih kejayaan itulah nilai dari sebuah harga diri dari setiap peribadi yang mau berusaha dan berjuang.

Allah berfirman di dalam Al Quran:

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka" (QS.13: 11)

Ayat diatas sangat relevan dengan kondisi masa dan zaman seperti sekarang ini, iaitu tentang "Perubahan". Sekarang ini dengan perkembangan teknologi maklumat di segala bidang yang meliputi ekonomi, pengurusan, kewangan, politik dan keselamatan menyebabkan iklim perubahan di suatu daerah dan negara menjadi begitu sangat pesat dan cepat.

Ingat, tumbuhan dan binatang purbakala yang sudah punah adalah korban dari perubahan ekosistem yang ada di bumi pada masa itu. Tumbuhan dan binatang purbakala tersebut mati dan punah kerana tidak boleh berubah atau ber-evolusi.

Sama halnya dengan manusia, jika kita tidak mampu mengikuti arus perubahan seperti masa sekarang ini atau perubahan dari masa ke masa tentunya kita akan tertinggal dan tertindas yang akhirnya kita hanya menjadi mangsa perubahan zaman dan hanya sebagai penonton atas keberhasilan serta kejayaan orang lain.

Untuk merubah nasib hidup di dalam ayat diatas Allah sudah menegaskan bahawa kita- yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya perubahan atas hidup kita untuk saat ini mahupun hidup kita di masa depan. Bukan orang lain, kondisi atau pun situasi. Dan tidak ada perubahan yang berlaku secara segera atau secara tiba-tiba, semuanya perlu proses.

Dan dari ayat diatas jika ingin mengubah nasib boleh dinyatakan sebagai berikut:

Merubah Pola Pikir, ubah pola pikir yang tidak baik seperti berangan-angan dan berandai-andai dengan pola pikir yang kreatif.
Merubah Mental, ubah mental miskin, mental gratisan, meratapi nasib, menghiba meminta belas kasihan dengan mental bahawa segala sesuatu yang di peroleh harus dari hasil jerih payah dan dari kristalisasi keringat, bukan dari hasil pemberian tanpa usaha. Tanamkan rasa malu dan gengsi apabila mendapat sesuatu dari hasil meminta-minta, menghiba, belas kasihan dan mengemis.
Merubah Kelakuan, perilaku ogah-ogahan, malas, menunda-nunda waktu dan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting harus diubah menjadi perilaku atau perbuatan yang cekap dan produktif.
Menunda-nunda waktu sama halnya dengan menunda perubahan nasib hidup, keberhasilan dan kejayaan. Sementara waktu terus berjalan tanpa peduli siapa kita dan apa yang akan terjadi pada kita.

Dengan merubah ke tiga hal tersebut insha Allah dengan berjalannya waktu Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kepada nasib yang lebih baik dalam hal ekonomi, pengurusan dan kewangan yang lebih mapan dan berkat.

Di dalam sebuah usaha dan perjuangan hidup untuk merubah nasib hidup tentunya sangat wajar apabila ada halangan dan rintangan berupa masalah. Justeru masalah-lah yang selama ini menjadikan pembelajaran untuk mencari penyelesaian di dalam usaha dan perjuangan merubah nasib hidup. Itu bagi yang mahu belajar dan selalu mahu mencari penyelesaian dari setiap masalah yang dihadapi. Bagi yang tidak mahu belajar dan mencari penyelesaian tentunya akan semakin terpuruk dan tenggelam dengan masalah yang sedang dihadapi.

Dengan adanya masalah akan membentuk seseorang menjadi peribadi yang kuat, berdaya tahan, bebas dan tahan banting di dalam setiap menghadapi cabaran kehidupan. Itu- tujuan ayat tersebut diatas diturunkan oleh Allah. Agar setiap muslim boleh menjadi peribadi yang kuat, berdaya tahan, bebas dan tahan banting di dalam setiap menghadapi cabaran kehidupan dan cabaran zaman. Kuncinya setiap mengalami dan menghadapi masalah sikapilah dengan Fokus pada Penyelesaian bukan fokus pada masalah. Dan di dalam mencari penyelesaian harus terancang, terarah dan teratur.

Selain dengan ikhtiar lahir diatas sertakan juga ikhtiar batin dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan kualiti ibadah. Tidak ada keberhasilan dan kejayaan yang berkat dan abadi tanpa disertai aspek spiritual berupa ikhtiar batin. Kerana hanya dengan Ridho Allah semata sebuah keberhasilan dan kejayaan untuk merubah nasib hidup boleh terjadi. Aamiin ...

Semoga tulisan Rahasia di Balik Merubah Nasib Hidup ini bermanfaat untuk kita semua ...

Sumber: Rahsia Riyadhoh Ayat Kursi
http://riyadhohayatkursi.wordpress.com/2014/09/04/rahasia-di-balik-merubah-nasib-hidup/


Jual Beli Bitcoin Malaysia

Pengedar/ejen frenz diperlukan

Bisnes Rm10 Untung je Beb

Dikuasakan oleh Blogger.

Translate