19 Disember 2014

 Jumaat, Disember 19, 2014      


Setiap orang dalam menjalani hidup sentiasa ingin dan berharap ada perubahan nasib yang menuju arah pembaikan dan peningkatan kualiti hidup. Baik ditinjau dari sisi ekonomi dan kewangan. Yang saat ini masih payah dengan ekonomi dan mengingini kewangan yang sejahtera. Yang saat ini sudah sejahtera ingin lebih mantap lagi. Dan tentunya itu yang anda inginkan dan anda harapkan.

Hal ini sangat wajar kerana semua berkaitan dengan beban kos hidup. Terutama kos hidup yang paling asas iaitu kesihatan dan pendidikan. Kerana kesihatan dan pendidikan adalah modal utama untuk mencari rezeki Allah.

Mengenai merubah nasib hidup Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka" (QS.13: 11)

Erti tersurat yang terkandung dari ayat di atas sudah sangat jelas bahawa pada intinya manusia wajib dalam diri sendiri, berkumpulan dan di dalam keseluruhan berupaya dan berusaha untuk memperbaiki dan mengubah nasib hidupnya tanpa bergantung kepada makhluk Allah yang lain.

Allah membenci terhadap hamba-hamba-Nya yang hanya berharap belas kasihan dan meminta-minta tanpa ada usaha serta usaha. Kerana Allah tahu bahawa mental miskin lebih berbahaya daripada miskin harta. Dalam hidup semua perlu perjuangan dan pengorbanan. Oleh kerana itulah tidak ada yang percuma di dalam hidup.

Sedangkan erti tersirat dari ayat di atas ada di telapak tangan anda iaitu berupa garis tangan. Sila genggamkan tangan anda, dan anda lihat jumlah garis tangan yang ada di dalam genggaman anda. Jumlah garis tangan yang ada dalam genggaman anda lebih banyak berbanding yang ada di luar genggaman tangan anda.

Garis tangan yang ada dalam genggaman itulah bahagian yang perlu anda berusaha untuk mengekal dan usahakan. Sedangkan yang diluar genggaman tangan anda adalah sebahagian daripada rahsia Allah. Jadi, di sini artinya anda mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengupayakan, mengusahakan dan menentukan semua yang berkaitan dengan nasib hidup anda sendiri.

Kejayaan dan keberhasilan dalam hidup anda adalah sepenuhnya tanggung jawab anda. Berjaya atau gagal tentang hidup anda sepenuhnya menjadi tanggung jawab anda, bukan orang lain apatah lagi Allah. Jadi tidak semua yang berkaitan dengan nasib hidup merupakan bahagian yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah.

Tetapi ada bahagian dari takdir nasib hidup yang masih boleh untuk diubah dan diperbaiki sebagai sebahagian daripada tanggung jawab hidup anda dengan melalui perjuangan dan pengorbanan masa, tenaga, fikiran dan materi / wang yang disertai dengan usaha (ikhtiar).

Dan hanya sedikit orang yang mempunyai keyakinan bahawa takdir nasib hidup masih boleh diperbaiki dan diubah. Jadi sangat wajar bila di dunia ini hanya sedikit orang yang boleh memperbaiki dan mengubah nasib serta meningkatkan kualiti hidupnya. Kerana memang hanya sedikit orang yang mahu bersungguh-sungguh untuk berjuang dan berkorban dalam usaha dan usaha (ikhtiar) untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan apa yang menjadi hajatnya.

Dan pula di dunia ini hanya sedikit orang yang diberikan nasib baik dengan kemudahan dan kelancaran di dalam memperoleh rezeki, kejayaan, kemuliaan, kekayaan, kemewahan dan keberkatan di dalam hidup, tetapi sebahagian yang lain masih diberi nasib yang belum baik.

Jika boleh memilih, tentunya anda akan memilih menjadi bahagian dari orang yang bernasib baik, dengan selalu diberi kemudahan dan kelancaran di dalam setiap usaha dan usaha (ikhtiar) untuk memperoleh rezeki, kejayaan, kemuliaan, kekayaan, kemewahan dan keberkatan di dalam hidup.

Tapi bagaimana jika saat ini anda berada di golongan orang yang masih belum bernasib baik? Ekonomi belum kuat, kewangan belum stabil, belum mencari peluang usaha dan peluang perniagaan yang tepat dan sesuai, usaha dan perniagaan belum lancar walaupun mungkin gagal kerana kalah bersaing, kekayaan habis untuk modal usaha dan modal perniagaan, karier pekerjaan belum jelas, jodoh dan pasangan hidup belum juga ada, dan masih banyak lagi masalah hidup yang lain. Dari semua itu benarkah takdir nasib hidup boleh diperbaiki dan diubah?

Jika nasib hidup tidak boleh diperbaiki dan diubah tentunya Allah tidak akan menurunkan ayat diatas. Dan janji Allah itu pasti adanya!

Yang perlu diketahui bersama bahawa nasib hidup tidak boleh dicapai oleh logik dan nalar semata. Formula ilmu apa pun tidak akan dapat menghitung secara pasti tentang takdir dan nasib hidup.

Kerana takdir dan nasib hidup memang bukan bahagian dari logik, sebab musabab, cara berfikir dan pola pikir. Takdir dan nasib hidup adalah sebahagian dari Rahsia Allah.

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz) "(Al An'am: 59)

Dan rahsia Allah hanya boleh dicapai dengan apa yang ada dalam diri anda yang disebut dengan Batin. Batin-lah yang boleh memasuki dan membuka rahsia Allah tersebut. Sila anda renungkan dan resapi perihal dibawah berikut.

Jika anda mahu jujur pada diri sendiri tentunya akan mengakui bahawa saat ini perjalanan hidup tidaklah mudah. Banyak sekali beban masalah hidup yang harus dihadapi. Saat ini hidup penuh dengan persaingan dan persaingan yang sangat ketat dalam hal usaha, perniagaan, kerjaya pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hajat hidup.

Ditambah pula kos hidup dan beban ekonomi yang tinggi semakin membuat batin anda tertekan dan seringkali anda harus menghela nafas panjang untuk melepaskan sejenak beban hidup. Fikiran pun juga mengalami kebuntuan mencari jalan keluar terhadap penyelesaian hidup.

Anda tidak tahu musti harus bagaimana dan berbuat apa lagi untuk mengatasi permasalahan dalam hidup anda. Seakan nasib baik dan nasib telah pergi jauh meninggalkan anda. Sehingga anda mengalami lelah fizikal, fikiran dan hati yang amat sangat.

Sebagai gambaran apakah saat ini anda mengalami salah satu dari hal-hal berikut ini:
 • Apakah masalah selalu bersahabat dengan hidup anda (selalu sial)?
 • Apakah hidup anda gali lubang tutup lubang?
 • Apakah ekonomi rumah tangga anda tetap tidak ada pembaikan?
 • Apakah ketenteraman dan keharmonian rumah tangga anda bermasalah?
 • Apakah perniagaan dan usaha anda selalu gagal?
 • Apakah perniagaan dan usaha anda selalu kalah bersaing?
 • Apakah anda belum mencari peluang usaha atau peluang perniagaan?
 • Adakah kedai atau warung anda sepi pembeli?
 • Apakah karier pekerjaan anda tidak ada peningkatan?
 • Apakah anda belum juga mendapatkan pekerjaan?
 • Apakah anda belum juga mendapatkan jodoh?
 • Apakah sekian tahun ber-rumah tangga anda belum dikurniakan anak?

Dan tentunya masih banyak lagi soalan "apakah" yang lain yang ada dalam hidup anda berkaitan dengan masalah hidup. Dan anda seolah-olah menjalani hidup ini seperti tidak mempunyai pilihan lain, anda menjalaninya dengan keterpaksaan.

Mahu tidak mahu tetap harus dikerjakan, suka tidak suka harus dijalani, enak tidak enak harus diterima. Sehingga seringkali membuat anda menjadi menyerah pada suatu keadaan dan menyerah pada nasib hidup. Hidup anda mengalir begitu saja.

Sementara hidup adalah perjuangan dan hidup adalah pilihan. Anda berhak memperjuangkan hidup anda sesuai dengan pilihan anda selama tidak melanggar norma agama dan norma sosial. Di dalam perjuangan hidup yang sudah menjadi pilihan tentunya memerlukan pengorbanan masa, tenaga, fikiran dan materi / wang.

Yang namanya hidup jika ada masalah itu wajar, kerana memang tidak ada yang sempurna dalam hidup. Tapi jika masalah itu terus menerus datang membebankan hidup anda tanpa adanya tanda-tanda pembaikan dan perubahan menuju peningkatan dalam kualiti hidup apa itu boleh juga dikatakan wajar? Sementara segala daya upaya berupa usaha lahir sudah dilakukan.

Dari formula A hingga Z, teori zaman dulu hingga yang terbaru, dan perancangan yang sangat jelas dan matang sudah disusun dan dibentangkan. Tapi ternyata hidup anda tetap saja tidak ada pembaikan dan perubahan. Tetap bersahabat dengan pelbagai beban masalah hidup yang tak kunjung usai.

Ketidakpastian masa depan terhadap kos hidup, beban ekonomi, kewangan, kerjaya pekerjaan, usaha, perniagaan, rumah tangga, keluarga, jodoh, pasangan hidup dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu membuat anda semakin bingung, bimbang, putus asa, kecewa, stress dan kemurungan.
Apakah ini disebabkan sikap dan perbuatan anda kurang baik terhadap sesama? Saya yakin sikap dan perbuatan anda terhadap sesama sangat baik. Anda suka menolong dan membantu terhadap sesama.

Adakah anda kurang berusaha? Anda pasti sudah berusaha maksimum dalam hidup anda yang berkenaan dengan ekonomi, kewangan, rumah tangga, pekerjaan, usaha, perniagaan dan semua yang ada dalam hidup anda.

Adakah anda tidak pernah sedekah? Tentu saja anda sudah selalu melakukannya untuk berkongsi rezeki terhadap sesama. Kerana sedekah membawa berkat.

Apakah ini kerana anda kurang bersyukur? Dan anda termasuk dalam golongan hamba Allah yang kufur nikmat? Saya sangat yakin tidak kurang-kurang rasa bersyukur anda.

Adakah anda tidak pernah berdoa? Selaku umat beragama tentunya anda tidak pernah meninggalkan doa dalam setiap aktiviti anda sehari-hari.

Dapat disimpulkan hal-hal seperti dibawah ini semua sudah anda lakukan:
 • berbuat Baik
 • doa
 • Usaha (Ikhtiar)
 • sedekah
 • bersyukur
Tapi mengapa NASIB BAIK belum menghampiri anda? Dan beban masalah hidup masih tetap saja berat untuk dijalani? Sementara waktu terus berjalan dan usia anda semakin bertambah. Masa tidak pernah peduli siapa anda dan apa yang akan terjadi pada anda, kerana waktu terus berjalan sesuai dengan kudrat dan takdir yang sudah ditentukan Allah.

Sampai bila-bila anda akan terus seperti ini?

Otak dan Logik serta kata-kata motivasi diri tidak cukup untuk memperbaiki dan mengubah nasib hidup anda untuk menjadi lebih baik ..! Karena semua kata-kata motivasi dan logik hanyalah wujud dari Ikhtiar Lahir ..!

Lantas apa yang harus anda lakukan untuk mengatasi semua masalah hidup yang anda alami sekarang ini? Pertolongan Allah dengan IKHTIAR BATIN
Beban hidup dengan keadaan yang tidak baik yang anda alami sekarang ini bukanlah sepenuhnya bahagian dari garis hidup atau faktor nasib yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah semata, tetapi boleh juga disebabkan oleh faktor X. Faktor X ini juga sebahagian daripada rahsia Allah.

Faktor X inilah yang menjadi penghalang (hijab) dan penyebab semua usaha (ikhtiar) anda sering mengalami kegagalan dan kebuntuan. Dan faktor X ini pula yang menjadi penyebab tidak terkabulnya setiap doa dan hajat anda.

Faktor X ini perlu dibersihkan terlebih dahulu untuk membuka pintu terkabulnya doa dan hajat. Dan juga untuk membuka jalan agar usaha dan usaha lahir anda menjadi lancar dan mudah.

Riyadhoh Ayat Kursi akan membersihkan faktor X tersebut untuk membuka jalan kemudahan dan kelancaran setiap usaha anda untuk memperbaiki dan mengubah nasib hidup serta membuka jalan terkabulnya doa dan hajat anda yang berkaitan dengan rezeki-rezeki, ekonomi, kewangan, perniagaan, jodoh, pekerjaan dan hajat hidup yang lain. Dengan Riyadhoh Ayat Kursi seperti halnya anda sudah melakukan Ruqyah atau rawatan pada diri sendiri.

Jadi sekarang sangat boleh difahami apabila selama ini di dalam setiap usaha anda untuk memperbaiki dan mengubah nasib serta meningkatkan kualiti hidup sering mengalami kegagalan.

Dan seringkali pula anda menjadi bertanya pada diri sendiri atas sebab-sebab kegagalan tersebut. Kerana semua daya dan upaya sudah dikerahkan dan dilakukan, tetapi tetap saja gagal. Hal itu kerana kejahilan anda tentang adanya faktor X tersebut.

Banyak juga orang yang tidak tahu dan tidak mengerti bahawa di dalam setiap usaha tidaklah cukup hanya dengan usaha lahir semata, tetapi juga perlu memasukkan usaha batin sebagai pembersihan hal-hal yang menjadi sebab kegagalan usaha dan penghalang terkabulnya doa dan hajat.Seberapa penting penyertaan usaha batin dalam usaha lahir? Sangat penting sekali! Kalau Allah mendatangkan siang dan malam bukan bererti tanpa ada maksud yang terkandung di dalamnya.

Firman Allah di dalam Al-Quran:

"Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa batas. "(QS. Ali Imran: 27)

Maksud Allah mendatangkan malam dan siang dengan tujuan untuk keseimbangan dalam proses kehidupan.

Demikian pula penyertaan usaha batin di dalam usaha lahir, iaitu untuk keseimbangan. Jika tidak demikian bukan jiwa dan raga anda saja yang sakit tetapi hidup anda juga akan sakit disebabkan ketimpangan dan jurang dalam menjalani hidup. Dan tentunya kedepannya akan semakin menambah beban masalah dalam hidup.

Kerana perjalanan dan perjuangan hidup dari masa ke masa kedepannya tentunya justru semakin tidak mudah apabila tanpa disertai dan diimbangi dengan usaha (ikhtiar) batin. Apalagi di dalam menghadapi beban hidup, tuntutan hidup, cabaran hidup dan persaingan hidup seperti sekarang ini.

Oleh kerana itu penyertaan usaha (ikhtiar) batin di dalam usaha lahir sebaiknya perlu dilakukan dari sekarang ini sebagai persiapan serta tindakan pencegahan timbulnya beban masalah untuk masa di masa yang akan datang. Kerana masalah hidup itu seperti halnya penyakit, tentunya mencegah lebih baik daripada mengubati.

Manfaat usaha batin akan meringankan beban usaha lahir anda kerana hasil dari usaha batin akan memberikan kesan kemudahan dan kelancaran di dalam setiap usaha lahir anda.

Usaha batin tidak selalu harus berkaitan dengan klinik dan mistik yang selama ini sudah banyak disampaikan di pelbagai media. Usaha batin ini murni antara anda dengan Allah. Kerana Batin merupakan sebahagian dari ciptaan Allah yang sudah ada dalam diri anda seperti halnya wujud Lahir anda. Dan Usaha Batin ini lebih dikenali dengan istilah Ikhtiar Batin.

Lantas apakah ikhtiar batin cukup hanya dengan berdoa seperti halnya setelah selesai solat wajib? Tidak semua orang diberikan kemudahan di dalam terkabulnya doa dan hajat. Hanya sebahagian kecil saja orang yang mendapatkannya. Selebihnya harus perlu ikhtiar batin tambahan yang bersifat Khusus. Kerana sebenarnya memang ada rahsia yang bersifat jasmaniah mahupun batiniah sebalik ikhtiar batin. Baik itu untuk terkabulnya doa dan hajat, keberkatan, keselamatan, perlindungan diri dari hal-hal buruk yang nyata maupun ghaib dan lain sebagainya.

Mengingat saat ini perihal hidup tidak hanya sekadar tentang beban ekonomi dan kos hidup semata, tetapi saat ini banyak sekali terjadi musibah dan jenayah yang boleh menimpa siapa pun, di mana-mana dan bila-bila pun waktunya.

Kerana itulah dalam hidup sudah semestinya setiap orang harus mempunyai sebuah piyandel atau pegangan berupa satu amalan yang fadhilah, karomah dan manfaatnya untuk kemaslahatan, keberkatan, kemudahan, kelancaran, keselamatan dan perlindungan diri selama menjalani hidup di dunia.Riyadhoh Ayat Kursi tidak hanya untuk terkabulnya Doa dan Hajat saja, tetapi di dalam Riyadhoh Ayat Kursi juga terdapat Sumber Penyelesaian Hidup untuk Mengatasi Masalah Tanpa Masalah di dalam mengentaskan dan menyelesaikan masalah hidup dan persaingan hidup guna Memperbaiki dan Merubah Nasib Hidup serta Meningkatkan Kualiti Hidup.

Dengan Riyadhoh Ayat Kursi akan Memperoleh Keberkahan dan Keberlimpahan dalam hal Murah dan Lancar Rezeki-Bhd, Kewangan, Ekonomi, Kekayaan, Usaha dan Perniagaan Lancar dan Sukses, Wirausaha Sukses dan Lancar, Melariskan Dagangan, Jualan dan Perniagaan, Pekerjaan, Mendapat Jodoh Pasangan hidup, rumah tangga Harmonis, Cepat Hamil Ada Anak dan untuk Kewibawaan, Keselamatan, Membentengi serta Melindungi diri dari persaingan tidak sihat dan segala hal yang tidak diingini

Riyadhoh Ayat Kursi tidak berisiko atau menimbulkan kesan buruk di belakang hari kerana menggunakan kaedah Self Therapy atau Terapi Bhd. Kaedah Self Therapy atau Terapi Bhd ini dengan tujuan agar anda boleh menikmati perjalanan pelancongan rohani / rohani di saat munajat di dalam riyadhoh / riyadhah, sehingga anda boleh terus merasakan sendiri fadilah / fadhilah, manfaat, khasiat dan karomah dari Riyadhoh Ayat Kursi ini.

Dan Riyadhoh Ayat Kursi tidak memerlukan tempat khusus, waktu khusus, maupun sarana khusus. Jadi anda tidak perlu menyediakan bilik khas untuk khalwat / kholwat dan menyendiri, atau pun masa khusus seperti hari tertentu atau jam tertentu. Riyadhoh Ayat Kursi ini sesuai dengan syariat yang ada. Semuanya MURNI dari Allah dan hanya kerana Allah. Bukan selain Allah!

Oleh kerana itu di Riyadhoh Ayat Kursi ini tidak menyediakan dan menggunakan jimat, azimat, wifiq, wafaq, rajah dan cara lain yang bersifat kebendaan dalam bentuk cincin, gelang, kalung, sapu tangan, tali pinggang, dompet, rompi, bedak, keris, batu akik, susuk dan lain sebagainya.

Di Riyadhoh Ayat Kursi juga tidak ada ritual yang berkaitan dengan klenik, mistik dan tahyul dengan menggunakan cara wangi-wangian tertentu seperti buhur ambar, menyan, kemenyan, minyak jin, epal jin, bunga dan lain sebagainya. Hal ini untuk mengelakkan perilaku musyrik dan syirik di dalam Riyadhoh / Riyadhah.


Riyadhoh Ayat Kursi ini boleh dan boleh diamalkan oleh siapa saja bagi yang sudah akil baligh dan muslim. Riyadhah Ayat Kursi ini bersifat umum dan universal tidak membezakan suku, bangsa, jantina / gender, strata ekonomi, status sosial, profesi, parti politik, pendidikan, pekerjaan dan organisasi.

Kerana yang sudah mengamalkan dan melaksanakan Riyadhoh Ayat Kursi ini berasal dari berbagai daerah dan negara dengan pelbagai latar belakang kehidupan, profesi, status sosial, serta pelbagai peringkat strata ekonomi dan pendidikan dengan pelbagai macam masalah hidup yang sedang dialami.

Riyadhoh Ayat Kursi juga selamat dan boleh digabungkan dengan riyadhah / riyadhoh maupun amalan yang lain, serta boleh diamalkan untuk bagi yang sedang belajar ilmu hikmah, ilmu makrifat, ilmu haq, ilmu laduni, ilmu hakikat, ilmu tenaga dalam, ilmu pernafasan dan yang lain.

Riyadhoh Ayat Kerusi ini sangat tepat dan sesuai untuk anda yang mempunyai tahap kesibukan dan mobiliti yang sangat tinggi seperti di zaman sekarang ini, tidak mengganggu rutin dan aktiviti anda sehari-hari kerana ringan, mudah dan fleksibel waktu dan saranannya, tetapi tetap memberikan fadilah / fadhilah , khasiat, manfaat dan karomah yang sangat besar bagi terkabulnya doa dan hajat, memudahkan dan melancarkan urusan, usaha dan perniagaan, keberkatan dan kemewahan rezeki-rezeki, memberikan ketenteraman dan ketenangan hati serta sebagai pegangan hidup


Riyadhoh Ayat Kursi merupakan Satu Amalan untuk Sejuta Doa dan Hajat. Dengan mengamalkan Riyadhoh Ayat Kursi seperti halnya Dunia dalam Genggaman.

Seperti bunyi Hadist berikut:

"Barang siapa yang beribadah kepada-KU dengan sepenuh hati, AKU perintahkan dunia untuk melayaninya" (Hadis Qudsi)

Fadhilah / fadilah, khasiat, manfaat dan karomah Riyadhoh Ayat Kursi sebagai berikut:
 • Mengabulkan doa dan hajat
 • Membuka pintu rezeki-rezeki dari semua arah
 • Mendatangkan rezeki-rezeki dari semua arah
 • Memudahkan dan melancarkan rezeki-rezeki
 • Melariskan dagangan, jualan dan perniagaan
 • Sukses perniagaan dan melancarkan usaha
 • Memenangi persaingan usaha dan perniagaan
 • Mencari Peluang Usaha dan Peluang Perniagaan yang sesuai
 • Memperbaiki ekonomi rumah tangga dan keluarga
 • Sebagai Usaha ingin punya anak
 • Membuka Aura, Kewibawaan, Mahabbah dan Pengasihan
 • Mencari dan mendapatkan jodoh
 • Mendapatkan pekerjaan
 • Pekerjaan Pekerjaan-Pekerjaan Politik
 • Meningkatkan kepekaan batin, gerak hati dan naluri

Untuk Keselamatan Diri, tempat Perniagaan, tempat Usaha, Pejabat, Kedai, Kedai dan Sumber dari Pencurian, Rompakan dan Persaingan tidak sihat

Melindungi, Membentengi, Memagari, Pagaran Diri, Tempat Perniagaan, Tempat Usaha, Pejabat, Kedai, Kedai, Rumah Makan, Restoran, Warung dan lain-lain dari Pencurian, Rompakan dan Serangan Sihir, Guna-Guna, Santet serta Gangguan Ghaib lain.

Fadhilah / fadilah, khasiat, manfaat dan karomah diatas merupakan sebahagian kecil dari khazanah yang ada di dalam Riyadhoh Ayat Kursi, kerana masih banyak lagi berbagai macam khazanah Penyelesaian Hidup yang boleh anda dapatkan dan temukan di dalam Riyadhoh Ayat Kursi.

Bagi anda yang saat ini sedang dalam keadaan dan bernasib baik, Riyadhoh Ayat Kursi juga boleh sebagai usaha (ikhtiar) untuk melindungi dan mencegah dari hal-hal buruk yang tidak dikehendaki. Seperti misalnya mencegah perniagaan dari muflis dan bankrap, gangguan dalam pekerjaan, gangguan keutuhan rumah tangga yang harmoni, dan segala gangguan yang berkenaan dengan hajat hidup yang lain.

Kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh setiap orang adalah setelah sakit baru berubat, dalam artian jika ada masalah baru berupaya mencari penyelesaian. Lebih baik mencegah sebelum masalah terjadi daripada memperbaiki atau mencari penyelesaian.

Riyadhoh Ayat Kerusi sarana solusi Hidup dan Mencegah dari Hal-hal Buruk

Allah sangat menyukai dan menyayangi hamba-hambaNya yang mahu berdoa dan berusaha untuk memperbaiki dan mengubah nasib hidupnya. Dan Allah selalu menepati janjiNya untuk hamba-hambaNya yang mahu berdoa dan berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan mengubah nasib hidupnya. Dan janji Allah itu adalah benar adanya.

Rasullah SAW pernah bersabda: "Barangsiapa yang mendekati Allah sesiku, Dia akan mendekatinya sehasta. Barangsiapa mendekati Allah sambil berjalan, Allah akan menyambutnya sambil berlari." [HR Ahmad dan Al-Thabrani]

Hadis diatas boleh diterjemahkan bebas sebagai berikut:

"Sesiapa yang berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju dia. Siapa yang berlari menuju Allah, maka Allah akan melompat kepadanya "

Rasulullah Nabi Muhammad SAW dulu pun juga riyadhoh di gua Hira hingga turunnya wahyu pertama yang berbunyi Iqra yang bermaksud bacalah. Lantas bagaimana dengan anda sendiri selaku umatnya?

Syukur Alhamdulillah, setiap hari yang turut menyertai mengamalkan Riyadhoh Ayat Kursi terus bertambah. Sehingga sampai saat ini yang menyertai mengamalkan Riyadhoh Ayat Kursi tidak hanya perseorangan tetapi juga suami isteri bahkan ada yang satu keluarga. Dan saat ini yang sudah menjadi pengamal tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia saja, tetapi juga sudah ada dari Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Saudia Arabia, Taiwan dan Hongkong dengan berbagai macam latar belakang profesi, pekerjaan, pendidikan, status sosial dan strata ekonomi . Baik itu usahawan, perniagaan, bekerja sendiri, keusahawanan, pimpinan syarikat, peniaga, ahli politik, pengamal kesihatan, tenaga perubatan, pensyarah, guru, tenaga pendidik, mahasiswa, pegawai negeri, pekerja swasta, tenaga kerja luar negeri dan lain sebagainya.

Sumber dari Rahsia Riyadhoh Ayat Kursi
http://www.riyadhohayatkursi.com/


Bisnes Rm10 Untung je Beb

Dikuasakan oleh Blogger.

Translate